Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

4.5.5 Požiadavky ÚJD na zvyšovanie bezpečnosti reaktorov VVER-440 /V-213 JE V-2


Historický prehľad o požiadavkách na zvyšovanie bezpečnosti reaktorov VVER-440/V-213 v Bohuniciach - viď NS SR september 1998.

V roku 2000 ÚJD posudzoval materiál „Bezpečnostný koncept pre modernizáciu a zvyšovanie bezpečnosti JE V-2“, ktorý predložil prevádzkovateľ tejto elektrárne SE, a.s. Po posúdení materiálu ÚJD vydal rozhodnutie č. 214/2000, ktorým uložil prevádzkovateľovi vypracovať zadanie na jednotlivé opatrenia, ktoré obsahuje koncept, vrátane spracovania harmonogramu ich realizácie, tak aby jednotlivé opatrenia v závislosti od ich kategórie boli realizované postupne do roku 2008. Zásadné opatrenia uložené Rozhodnutím č.214/2000 splnil prevádzkovateľ v júni 2001 predložením dokumentu „Odpočet plnenia doporučení k Bezpečnostným problémom JE WWER440, model 213 z dokumentu MAAE EBP-WWER-03 a ich aktuálny stav pre bloky JE V-2 SE-EBO“.

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola