Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

4.5.4 Požiadavky ÚJD na zvyšovanie bezpečnosti reaktorov VVER-440 /V-230 JE V-1


Historický prehľad o požiadavkách na zvyšovanie bezpečnosti reaktorov VVER-440/V-230 v Bohuniciach - viď NS SR september 1998.

V roku 2000 bola ukončená Postupná rekonštrukcia JE V-1 a tým splnené rozhodnutie ÚJD č. 1/94. Začiatkom roka 2000 prebiehala revízia Bezpečnostnej správy po Postupnej rekonštrukcii JE V-1 na základe pripomienok dozoru. Na základe posúdenia bezpečnostnej správy a po zapracovaní pripomienok, ako i výsledkov hĺbkovej inšpekcie ÚJD pripravuje vydať rozhodnutie o súhlase na ďaľšiu prevádzku JE V-1 s podmienkami uvedenými v prílohe rozhodnutia.

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola