Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

4.5.2 Hodnotenie bezpečnosti jadrových elektrární ÚJD


Viď NS SR september 1998