Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

4.5.1 Charakteristika prevádzkovaných jadrových elektrární


Štruktúra jednotlivých typov prevádzkovaných jadrových elektrární je rozdelená na bloky s reaktorom VVER-440 /V-230 (2 bloky JE Bohunice) a bloky s reaktorom VVER-440 /V-213 (2 bloky JE Bohunice a 2 bloky JE Mochovce). Rozostavané sú 2 bloky VVER-440 /V-213 v Mochovciach, výstavba však bola v polovici 90-tych rokov zmrazená a zariadenie je zakonzervované. Zatiaľ čo reaktory typu V-230 v porovnaní s reaktormi typu V-213 sa od seba výrazne líšia s ohľadom na ich konštrukciu a bezpečnostné prvky, oba typy reaktorov V-213 v JE Bohunice a v JE Mochovce vychádzajú z rovnakého ideového návrhu. Reaktory typu V-213 JE Mochovce však už v pôvodnom projekte mali rad zlepšení a obsahovali aj nové bezpečnostné prvky. V procese výstavby JE Mochovce sa pristúpilo k prehodnoteniu bezpečnosti pôvodného projektu pričom sa realizoval celý rad bezpečnostných vylepšení.

Projektová základňa blokov VVER-440 /V-230 v Bohuniciach bola v rámci rozsiahlej postupnej rekonštrukcie výrazne doplnená a zlepšená, takže dnes už tieto bloky možno považovať za zdokonalený typ pôvodného projektu VVER-440 /V-230.

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola