Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

4.4.3 Projekt spracovania a zavádzania Systému kvality SE, a.s.


V súčasnosti sú držiteľom oprávnenia na prevádzku jadrových zariadení Slovenské elektrárne, a.s.. Všetky odštepné závody SE, a.s. prevádzkujúce JZ majú vybudované a zavedené systémy kvality. Systémy kvality spĺňajú z hľadiska jadrovej bezpečnosti požiadavky zákona č.130/1998 Z.z., vyhlášky ČSKAE 436/1990 Zb. ako aj príslušné dokumenty MAAE.

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola