Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

4.3 Ľudský činiteľ


4.3.1 Manažérske a organizačné opatrenia - viď NS SR september 1998
4.3.2 Metódy predchádzania ľudským chybám - viď NS SR september 1998
4.3.3 Metódy odhaľovania a nápravy ľudských chýb
4.3.4 Úloha dozorného orgánu