Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

4.1 Priorita bezpečnosti


4.1.1 Zásady a definícia jadrovej bezpečnosti - viď NS SR september 1998
4.1.2 Koncepcia jadrovej a radiačnej bezpečnosti - viď NS SR september 1998
4.1.3 Úloha dozorného orgánu