Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

3.2 Zodpovednosť prevádzkovateľa


3.2.1 Zákon č. 130/1998 Z. z. - Povinnosti prevádzkovateľa voči dozoru - viď NS SR september 1998
3.2.2 Metódy dozoru na overenie dodržiavania podmienok licencie prevádzkovateľom
3.2.3 Postih - viď NS SR september 1998

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola