Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

2.6.1.4 Bitúmenačná linka a spažovňa VÚJE


Bitúmenačná linka je od roku 1998 mimo prevádzky (viď NS SR september 1998). V prevádzke je naďalej spažovňa rádioaktívnych odpadov.