Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

2.6.1 Stručný popis technológií


Viď NS SR september 1998

     2.6.1.1 Bitúmenačná linka  - viď NS SR september 1998
     2.6.1.2 Čistiaca stanica aktívnych vôd v obj. 41. - viď NS SR september 1998
     2.6.1.3 Vitrifikačná linka VICHR  - viď NS SR september 1998
     2.6.1.4 Bitúmenačná linka a spažovňa VÚJE
     2.6.1.5 Bohunické spracovatežské centrum RAO.

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola