Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

2.6 Technológie na spracovanie a úpravu RAO


V rámci jadrového zariadenia Technológie na spracovanie a úpravu RAO sú v súčasnosti nasledovné technológie, na ktoré boli vydané povolenia na trvalú prevádzku:

 • bitúmenačné linky PS 44 a 100(v skúšobnej prevádzke) v objekte 809,
 • spracovatežské technológie Bohunické spracovatežské centrum RAO (BSC RAO) -  
  spažovacie zariadenie
  lisovacie zariadenie
  zariadenie pre koncentráciu
  zariadenie pre cementáciu

V areáli JE A-1 sú nasledovné technológie na spracovanie a úpravu RAO:  

 • čistiaca stanica aktívnych vôd v objekte 41,
 • vitrifikačná linka VICHR , 

V lokalite Atómových elektrární Jaslovské Bohunice sa prevádzkuje aj spažovňa rádioaktívnych odpadov VÚJE .


2.6.1 Stručný popis technológií - viď NS SR september 1998
     2.6.1.1 Bitúmenačná linka  - viď NS SR september 1998
     2.6.1.2 Čistiaca stanica aktívnych vôd v obj. 41. - viď NS SR september 1998
     2.6.1.3 Vitrifikačná linka VICHR  - viď NS SR september 1998
     2.6.1.4 Bitúmenačná linka a spažovňa VÚJE
     2.6.1.5 Bohunické spracovatežské centrum RAO.
2.6.2 Vykonané hodnotenia bezpečnosti zariadení

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola