Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

2.5.3.3 Monitorovací program


Na základe odporúčaní vyplývajúcich z dokumentov MAAE za účelom monitorovania stavu stavebných, technologických častí a vyhoretého paliva sa postupne realizuje nový monitorovací program so začiatkom realizácie v roku 2001. Program sa zameriava na monitorovanie stavu:

stavebných konštrukcií ako sú základy budovy MSVP, betónové konštrukcie bazénov vyhoretého paliva, oporných oceľových prvkov a konštrukcií, opláštenia budovy MSVP
tlakových nádob a potrubných systémov (chladiaci, čistiaci a dekontaminačný systém),
korózneho poškodenia zariadení a technológie, ktorá je v styku s chladivom bazénov skladovania paliva (výstavba bazénov, transportné zariadenia),
rotačných strojov (vybrané čerpadlá a ventilátory),
systémov a komponentov elektrického napájania (transformátory, generátory, motory a kabeláž),
vyhoretého paliva.  

Na monitorovanie sadania budovy MSVP sa nainštalujú nové monitorovacie body a bude sa monitorovať aj výška spodných vôd. Stav výstelky bazénov MSVP sa bude sledovať pomocou stavu vzoriek materiálov umiestnených v bazénoch a metódou akustickej emisie. Na monitorovanie stavu paliva sa používajú prostriedky vizuálnej kontroly, kontroly tesnosti pokrytia paliva a stend deštruktívnej kontroly.