Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

2.5.3 Programy zvyšovania bezpečnosti MSVP


2.5.3.1 Seizmické zodolnenie - viď NS SR september 1998
2.5.3.2 Zvýšenie kapacity - viď NS SR september 1998
2.5.3.3 Monitorovací program