Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

2.5.1 Popis použitej technológie


MSVP predstavuje jadrové zariadenie, ktoré slúži na dočasné a bezpečné skladovanie vyhoretého jadrového paliva z reaktorov typu VVER pred jeho ďalším spracovaním v prepracovateľskom závode, alebo definitívnym uložením. Bol uvedený do prevádzky v roku 1986.

Pôvodný stav zariadenia je popísaný v NS SR zo septembra 1998.

Medzisklad vyhoretého paliva bol rekonštruovaný za účelom zvýšenia skladovacej kapacity, predľženia životnosti a seizmického zodolnenia. Celková skladovacia kapacita MSVP po rekonštrukcii a seizmickom zodolnení je trojnásobne vyššia voči projektovanej. Kapacita sa postupne zvyšuje výmenou pôvodných zásobníkov T-12 za zásobníky KZ-48 a postačí na skladovanie všetkého vyhoretého jadrového paliva vzniknutého počas prevádzky blokov JE V-1 a JE V-2. Výmena zásobníkov by mala byť ukončená do roku 2007. Pre preskladnenie vyhoretého paliva z pôvodných zásobníkov do zásobníkov kompaktných slúži manipulátor riadený počítačom.

Seizmické zodolnenie stavebnej a technologickej časti bolo vykonané podľa projektu v roku 1999.

Vzhľadom na zvýšené požiadavky odvedenia zbytkového tepla z vyhoretého paliva, pôvodný systém chladenia bazénových vôd je nahradený novým systémom. Systém pozostáva z dvoch doskových chladičov (jeden je ako 100 % rezerva) a 4 ks čerpadiel. Odvod tepla z chladiacej vody zabezpečuje autonómny systém chladenia chladiacej vody, ktorý pozostáva z 3 chladiacich mikroveží a 2 obehových čerpadiel (jedno je ako 100 % rezerva).