Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

2.5 Medzisklad vyhoretého paliva


2.5.1 Popis použitej technológie
2.5.2 Vykonané hodnotenia bezpečnosti MSVP
2.5.3 Programy zvyšovania bezpečnosti MSVP
     2.5.3.1 Seizmické zodolnenie - viď NS SR september 1998
     2.5.3.2 Zvýšenie kapacity - viď NS SR september 1998
     2.5.3.3 Monitorovací program