Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

2.4 Atómová elektráreň Bohunice A-1


Všetko vyhorené jadrové palivo, ktoré vzniklo počas prevádzky (572 ks vyhoretých palivových článkov) bolo odvezené z lokality späť do Ruskej federácie. Posledné dva transporty sa uskutočnili v roku 1999. Program vyraďovania elektrárne bol schválený ÚJD. Podľa článku 2 Dohovoru o jadrovej bezpečnosti teda elektráreň prestala byť jadrovým zariadením.