Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

2.3.3 Programy zvyšovania bezpečnosti blokov v Mochovciach


2.3.3.1 Fáza štúdií a analýz - viď NS SR september 1998
2.3.3.2 Fáza vypracovania projektu - viď NS SR september 1998
2.3.3.3 Realizácia bezpečnostných opatrení
2.3.3.4 Predprevádzková bezpečnostná správa