Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

2.3.2 Vykonané hodnotenia bezpečnosti blokov v Mochovciach


2.3.2.1 Externé hodnotiace misie
2.3.2.2 Havarijné analýzy
2.3.2.3 Pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti