Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

2.3 Atómová elektráreň Mochovce - 1. a 2. blok


2.3.1 Popis elektrárne JE Mochovce - viď NS SR september 1998
2.3.2 Vykonané hodnotenia bezpečnosti blokov v Mochovciach
     2.3.2.1 Externé hodnotiace misie
     2.3.2.2 Havarijné analýzy
     2.3.2.3 Pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti
2.3.3 Programy zvyšovania bezpečnosti blokov v Mochovciach
     2.3.3.1 Fáza štúdií a analýz - viď NS SR september 1998
     2.3.3.2 Fáza vypracovania projektu - viď NS SR september 1998
     2.3.3.3 Realizácia bezpečnostných opatrení
     2.3.3.4 Predprevádzková bezpečnostná správa