Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

2.2.2.1 Externé hodnotiace misie


Od spracovania Národnej správy SR v júli 1998 sa, okrem už spomenutých misií hodnotiacich seizmicitu lokality JE Bohunice a problematiku Y2K (kapitola 2.1.2), uskutočnila ešte Medzinárodná hodnotiaca misia MAAE - Hodnotenie štúdie PSA pre nízky výkon a odstavený blok JE V-2 Bohunice (IPERS Review Mission for Bohunice V-2NPP Low Power and Shutdown PSA - SPSA). Misia sa uskutočnila sa v termíne 27.septembra - 6.októbra 1999. Misia konštatovala, že predložená dokumentácia je vysokej kvality, použitá metodika analýzy zodpovedá odporúčanej a používanej vo svete na vypracovávanie PSA pre nízky výkon a odstavený blok. Identifikácia a zoskupenie iniciačných udalostí je v súlade so zaužívanou praxou. Stromy udalostí a porúch zahrňujú všetky bezpečnostné systémy a funkcie dôležité pre potlačenie iniciačných udalostí. Program zabezpečovania kvality aplikovaný k PSA štúdii je v súlade s návodmi. Zároveň boli dané aj niektoré odporúčania na vylepšenie predmetnej PSA štúdie a zvýšenie prehľadnosti popisu.