Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

2.2.2 Vykonané hodnotenia bezpečnosti blokov JE V-2


2.2.2.1 Externé hodnotiace misie
2.2.2.2 Havarijné analýzy
2.2.2.3 Pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti