Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

2.1 Atómová elektráreň Bohunice - bloky V-1


2.1.1 Popis blokov JE V-1 - viď NS SR september 1998.
2.1.2 Vykonané hodnotenia bezpečnosti blokov JE V-1
     2.1.2.1 Externé hodnotiace misie
     2.1.2.2 Bezpečnostné správy JE V-1.
     2.1.2.3 Havarijné analýzy
     2.1.2.4 Pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti
2.1.3 Programy zvyšovania bezpečnosti blokov JE V-1
     2.1.3.1 Fáza vypracovávania projektu
     2.1.3.2 Realizácia projektu postupnej rekonštrukcie