Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

1.1 Účel správy


Slovenská republika ratifikovala Dohovor o jadrovej bezpečnosti (ďalej len Dohovor ) 23. 2. 1995 ako prvý štát s jadrovým zariadením v zmysle dohovoru. Týmto krokom SR deklarovala ochotu a pripravenosť aktívne sa zúčastňovať na plnení ustanovení dohovoru. Predložená národná správa bola vypracovaná v zmysle článku 5 a svojou štruktúrou rešpektuje odporúčania Smernice týkajúcej sa národných správ. Prvú Národnú správu predložilo Slovensko v septembri 1998 , ktorá podávala správu o plnení ustanovení Dohovoru k 1.7. 1998. Súčasná druhá Národná správa podáva správu o plnení ustanovení Dohovoru za obdobie od 1.7.1998 do 1.7.2001. Preto je potrebné tieto dva dokumenty (prvú ako aj túto Národnú správu ) spolu s dokumentom Otázky a odpovede z apríla 1999 považovať za ucelený celok.

Zoznam jadrových zariadení v zmysle článku 2 Dohovoru je uvedený v Prílohe č. 6.1.