Titul


English English
 
Slovak Slovak


©  Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic, 1999
©  Úrad jadrového dozoru SR, 1999


Redakčná príprava: M. Šeliga
Fotografie: M. Šeliga, M. Durišová
Spracované z podkladov tlačenej správy
v spolupráci s Výtvarnou agentúrou A1 Žilina a FEI STU Bratislava v rámci projektu INFELEN

Cover - Obalka