English Slovak
Titul Obsah
Predošlé Ďalšie3.6  KONTROLNÁ A HODNOTIACA ČINNOSŤ V JADROVÝCH ZARIADENIACH


SE-VYZ, REPUBLIKOVÉ ÚLOŽISKO RAO MOCHOVCE
 

Realizácia úprav úložiska požadovaných ÚJD bola v roku 1998 prakticky ukončená (t. j. najmä úpravy drenážneho systému a dočasné prekrytie úložného priestoru).

Prevádzkovateľ na konci roku 1998 predložil bezpečnostnú dokumentáciu požadovanú zákonom č. 130/98 Z. z. ako prílohu k žiadosti o vydanie súhlasu k uvádzaniu jadrového zariadenia do prevádzky.

Hodnotiaca činnosť

Obr.

Hodnotiaca činnosť ÚJD bola zameraná na posudzovanie bezpečnostnej dokumentácie úložiska, ako aj dokumentácie pre bezpečný transport upravených odpadov z Bohunického spracovateľského centra na úložisko v Mochovciach. Vzhľadom na veľký rozsah bezpečnostnej dokumentácie rozhodnutie ÚJD bude vydané v r. 1999.

Kontrolná činnosť

Kontrolná činnosť ÚJD bola sústredená na pravidelnú kontrolu činností súvisiacich s dokončením úložiska.

 


© Úrad jadrového dozoru SR, 1999

WWW DESIGN:    © INFELEN, 1999