English Slovak
Titul Obsah
Predošlé Ďalšie 
   
VÝROČNÁ SPRÁVA
Úradu jadrového dozoru SR
za rok 1998

Júl 1999

WWW-verzia 3.2

Tieto WWW-stránky vznikli ako súčasť projektu INFELEN
(informácie pre verejnosť o elektroenergetike na Internete)
URL:  http://feise.elf.stuba.sk/INFELEN/
Realizácia projektu:Katedra elektroenergetiky FEI STU, Bratislava
Vedúci projektu:Doc. Ing. František Janíček, PhD.
Odborný garant projektu:Doc. Ing. Peter Šimunek, CSc.
Spolupracovníci:Ing. Jozef Pohánka
 Ing. Jamal Hasan

Poznámka:
Text správy je totožný s tlačeným originálom, opravené boli len drobné tlačové chyby.
Stránky sú kompatibilné s bežnými grafickými prehliadačmi
(napr. Netscape 3.0 alebo Microsoft Internet Explorer 3.0 a ich vyššie verzie
s nastavením kódovej stránky na CE WIN-1250).

 

Zdroj pôvodného textu správy:
© Úrad jadrového dozoru SR, 1999


WWW DESIGN:    © INFELEN, 1999