Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaObsahNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

OBSAH

1)   Predhovor
2)   Legislatívna činnosť
3)   Hodnotenie a kontrola bezpečnosti jadrových zariadení
4)   Bezpečnostné analýzy
5)   Jadrové materiály a fyzická ochrana JZ
6)   Rádioaktívne odpady (RAO)
7)   Zabezpečovanie kvality
8)   Kvalifikácia a príprava zamestnancov
9)   Protihavarijná pripravenosť
10) Medzinárodná spolupráca
11) Informovanie verejnosti
12) Ekonomické a personálne údaje
13) Záver

Prílohy

Vysvetlenie skratiek
Radiačná bezpečnosť

ciara_spod.jpg (4990 bytes)