ciara_vrch.jpg (4992 bytes)
cover.jpg (16971 bytes)

slovakflag.gif (25591 bytes)

 


SPRÁVA O VÝSLEDKOCH ČINNOSTI
ÚRADU JADROVÉHO DOZORU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
A BEZPEČNOSTI JADROVÝCH ZARIADENÍ
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE ZA ROK 2001

ujd.jpg (8274 bytes)


REPORT ON THE ACTIVITIES OF NUCLEAR
REGULATORY AUTHORITY
OF THE SLOVAK REPUBLIC AND SAFETY
OF NUCLEAR INSTALLATIONS
IN THE SLOVAK REPUBLIC IN 2001


ukflag.gif (28539 bytes)Bratislava, apríl 2002

Redakčná príprava: M. Šeliga
Fotografie: M. Durišová, M. Šeliga
Spracované z podkladov tlačenej správy

©  Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic
© 
Úrad jadrového dozoru SR


 

 

ciara_spod.jpg (4990 bytes)