aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola

OBSAH

1.     PREDHOVOR
        ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

2.     POSLANIE ÚRADU JADROVÉHO DOZORU

3.      LEGISLATÍVNA ČINNOSŤ

4.      HODNOTENIE A KONTROLA BEZPEČNOSTI JADROVÝCH ZARIADENÍ

5.      BEZPEČNOSTNÉ ANALÝZY

6.      JADROVÉ MATERIÁLY (JM) A FYZICKÁ OCHRANA JM

7.      RÁDIOAKTÍVNE ODPADY

8.      ZABEZPEČOVANIE KVALITY

9.      KVALIFIKÁCIA A PRÍPRAVA ZAMESTNANCOV

10.    PROTIHAVARIJNÁ PRIPRAVENOSŤ

11.    MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

12.    INFORMOVANIE VEREJNOSTI

13.    PERSONÁLNE A EKONOMICKÉ ÚDAJE ÚJD

14.    ZÁVER


         Prílohy:

15.    VYSVETLENIE SKRATIEK

16.    RADIAČNÁ BEZPEČNOSŤ

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola