aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O HODNOTIACEJ A KONTROLNEJ ČINNOSTI ÚJD

Hodnotiace a kontrolné činnosti ÚJD v roku 2000, ktoré boli ukončené Rozhodnutím ÚJD sú prezentované v tabuľke č.4.1. Tabuľka obsahuje počty rozhodnutí v členení na hlavné dozorované subjekty, prípadne dozorné činnosti (transport jadrových materiálov a pod.), ktoré vydal ÚJD v roku 2000 v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi pôsobnosti ÚJD.

Prehľad inšpekcií vykonaných za rok, členený podľa prevádzkujúcich organizácií, je uvedený v tabuľke č.4.2.


tabuľka 4.1


tabuľka 4.2

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola