Obsah
   
VÝROČNÁ SPRÁVA
Úradu jadrového dozoru SR
za rok 1999

August 2000

WWW-verzia 7. 2.

Tieto WWW-stránky vznikli ako súčasť projektu INFELEN
(informácie pre verejnosť o elektroenergetike na Internete)
URL:  http://www.infelen.sk/
Realizácia projektu: Katedra elektroenergetiky FEI STU, Bratislava
Vedúci projektu: Prof. Ing. František Janíček, PhD.
Odborný garant projektu: Doc. Ing. Peter Šimunek, CSc.
Spolupracovníci: Ing. Jozef Pohánka
 Ing. Jamal Hasan

Poznámka:
Text správy je totožný s tlačeným originálom, opravené boli len drobné tlačové chyby.
Stránky sú kompatibilné s bežnými grafickými prehliadačmi
(napr. Netscape 3. 0 alebo Microsoft Internet Explorer 3. 0 a ich vyššie verzie
s nastavením kódovej stránky na CE WIN-1250).


 


Zdroj pôvodného textu správy:
© Úrad jadrového dozoru SR, 2000


WWW DESIGN:    © INFELEN, 2000