Úvodná stránka Nasledujúca kapitola

OBSAH
 

 1. PREDHOVOR

 2. POSLANIE ÚRADU JADROVÉHO DOZORU

 3. LEGISLATÍVNA ČINNOSŤ

 4. HODNOTENIE A KONTROLA BEZPEČNOSTI JADROVÝCH ZARIADENÍ

 5. BEZPEČNOSTNÉ ANALÝZY

 6. JADROVÉ MATERIÁLY

 7. RÁDIOAKTÍVNE ODPADY

 8. ZABEZPEČOVANIE KVALITY

 9. KVALIFIKÁCIA A PRÍPRAVA ZAMESTNANCOV

 10. PROTIHAVARIJNÁ PRIPRAVENOSŤ

 11. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

 12. INFORMOVANIE VEREJNOSTI

 13. ZÁVER

 14. PRÍLOHY - EKONOMICKÉ A PERSONÁLNE ÚDAJE

 15. VYSVETLENIE SKRATIEK, MEDZINÁRODNÁ STUPNICA - INES


 
* * * 
   O TVORBE WWW-STRÁNOK VÝROČNEJ SPRÁVY ÚJD 1999

 

Úvodná stránka Nasledujúca kapitola

 

© Úrad jadrového dozoru SR, 2000

WWW DESIGN:    © INFELEN, 2000