Collapse AllExpand AllVyhľádavanie Vyhľádavanie

<TABLE BGCOLOR="EFEFEF"WIDTH="100%" BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0>
<TR HEIGHT="30">
<TD ALIGN=LEFT NOWRAP>Predchádzajúce | Nasledujúce</TD><TD ALIGN=RIGHT NOWRAP></TD>
</TR>
</TABLE>
Ev. číslo Odbor Autor Komu Typ Dátum vydaniaDátum právoplatnosti Dátum Obsah PodmienkyPočet201310511/2013320PráznovskýEMO 34Zaistenie akosti01/02/201301/02/2013schválenie požiadaviek na kvalitu VZ 552/2013320JakabovicEMO 34Zaistenie akosti01/04/201301/04/2013schválenie dokumentácie systému kvality233/2013320PráznovskýEMO 34Zaistenie akosti01/02/201301/02/2013schválenie dokumentácie systému kvality494/2013320PráznovskýEMO 34Zaistenie akosti01/03/201301/03/2013schválenie dokumentácie systému kvality505/2013320PráznovskýEMO 34Zaistenie akosti01/03/201301/03/2013schválenie požiadavky na kvalitu VZ506/2013320PráznovskýEMO 34Zaistenie akosti01/04/201301/04/2013schválenie požiadaviek na kvalitu 517/2013320FrajEMO 34Zaistenie akosti01/03/201301/03/2013schválenie požiadaviek na kvalitu 508/2013320OndrigovaEMO 34Iné01/03/201301/03/2013predĺženie lehoty na doplnenie podania 139/2013320OndrigovaEMO 34Iné01/04/201301/04/2013predĺženie lehoty na doplnenie podania1410/2013320ČepčekEMO 34Zaistenie akosti01/07/201301/07/2013schválenie požiadaviek na kvalitu VZ 3911/2013320ČepčekEMO 34Zaistenie akosti01/07/201301/07/2013schválenie dokumentácie systému kvality3112/2013320ČepčekEBOZaistenie akosti01/08/201301/08/2013schválenie dokumentácie systému kvality3313/2013320PráznovskýEMO 34Zaistenie akosti01/07/201301/07/2013schválenie požiadaviek na kvalitu VZ 5414/2013320PráznovskýEMO 34Zaistenie akosti01/07/201301/07/2013schválenie požiadaviek na kvalitu 4515/2013320PráznovskýEMO 34Zaistenie akosti01/08/201301/08/2013schválenie požiadaviek na kvalitu VZ 4616/2013320PráznovskýEMO 34Zaistenie akosti01/09/201301/09/2013schválenie požiadaviek na kvalitu VZ 4717/2013320PráznovskýEMO 34Zaistenie akosti01/10/201301/10/2013schválenie požiadaviek na kvalitu VZ 4819/2013320JakabovicEMO 34Zaistenie akosti01/09/201301/09/2013schválenie dokumentácie systému kvality 2620/2013320GrofEMO 34Prerušenie SK 01/08/201301/08/2013prerušenie správneho konania5321/2013320GrofEMO 34Prerušenie SK 01/08/201301/08/2013prerušenie správneho konania5322/2013320GrofEMO 34Zaistenie akosti01/14/201301/14/2013schválenie požiadaviek na kvalitu VZ 5523/2013320GrofEMO 34Zaistenie akosti01/14/201301/14/2013schválenie požiadaviek na kvalitu VZ 5524/2013320GrofEMO 34Zaistenie akosti01/15/201301/15/2013schválenie požiadaviek na kvalitu VZ 5326/2013320EckerovaJAVYSStavebné konanie01/08/201301/08/2013povolenie odstránenia časti stavby4328/2013320FrajEMO 34Zaistenie akosti01/10/201301/10/2013schválenie požiadaviek na kvalitu VZ 5229/2013320JakabovicEMO 34Zabezpečovanie kvality01/10/201301/10/2013schválenie požiadaviek na kvalitu 2930/2013320SiptakEMO 34Zaistenie akosti01/14/201301/14/2013schválenie dokumentácie systému kvality5231/2013320SiptakEMO 34Zaistenie akosti01/14/201301/14/2013schválenie dokumentácie systému kvality 5232/2013320MatkovcikEMO 34Zaistenie akosti01/10/201301/10/2013schválenie dokumentácie systému kvality48