<TABLE BGCOLOR="EFEFEF"WIDTH="100%" BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0>
<TR HEIGHT="30">
<TD ALIGN=LEFT NOWRAP>Predchádzajúce | Nasledujúce</TD><TD ALIGN=RIGHT NOWRAP></TD>
</TR>
</TABLE>
Ev. číslo Stručný obsah Typ Komu Dátum vydania
Show details for 20042004
Show details for 20052005
Show details for 20062006
Show details for 20072007
Show details for 20082008
Show details for 20092009
Show details for 20102010
Show details for 20112011
Hide details for 20122012
1/2012 vydanie povolenia na prepravu Povolenie JAVYS (vydané: 01/05/2012)
2/2012 schválenie typu prepravného zariadenia Iné Ostatné (vydané: 01/10/2012)
3/2012 schválenie dokumentácie systému kvality Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/09/2012)
4/2012 schválenie dokumentácie systému kvality Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/09/2012)
5/2012 schválenie požiadaviek na kvalitu VZ Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/09/2012)
6/2012 vydanie povovlenia na odbornú prípravu Povolenie na odbornú prípravu VUJE (vydané: 01/04/2012)
7/2012 posúdenie technického vybavenia Iné VUJE (vydané: 01/04/2012)
8/2012 vydanie povolenia na odbornú prípravu Iné VUJE (vydané: 01/05/2012)
9/2012 schválenie realizácie zmeny Iné VUJE (vydané: 01/12/2012)
10/2012 vydanie povolenia na odbornú prípravu Iné VUJE (vydané: 01/12/2012)
11/2012 schválnie zmeny v dokumentácii Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/10/2012)
12/2012 schválenie zmeny v dokumentácíi systému kvality Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/11/2012)
13/2012 schválenie dokumentácie systému kvality Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/16/2012)
14/2012 schválenie dokumentácie systému kvality Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/12/2012)
15/2012 schválenie dokumentácie systému kvality Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/09/2012)
16/2012 schválenie požiadaviek na kvalitu VZ Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/10/2012)
17/2012 schválenie dokumentácie systému kvality Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/30/2012)
18/2012 schválenie dokumentácie systému kvality Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/26/2012)
19/2012 vydanie povolenia na prepravu Povolenie na prepravu Ostatné (vydané: 01/16/2012)
20/2012 schválenie dokumentácie systému kvality Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/25/2012)
21/2012 schválenie zmeny schválenej dokumentácie Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/12/2012)