<TABLE BGCOLOR="EFEFEF"WIDTH="100%" BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0>
<TR HEIGHT="30">
<TD ALIGN=LEFT NOWRAP>Predchádzajúce | Nasledujúce</TD><TD ALIGN=RIGHT NOWRAP></TD>
</TR>
</TABLE>
Ev. číslo Stručný obsah Typ Komu Dátum vydania
Show details for 20042004
Show details for 20052005
Show details for 20062006
Show details for 20072007
Show details for 20082008
Show details for 20092009
Show details for 20102010
Hide details for 20112011
1/2011 schválenie dokumentácie systému kvality Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/04/2011)
2/2011 prerušenie správneho konania Prerušenie SK EMO 12 (vydané: 01/04/2011)
3/2011 nevyhovuje žiadosti o poskytnutie informácie Iné Ostatné (vydané: 01/05/2011)
4/2011 schválenie požiadavky na kvalitu VZ Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/13/2011)
5/2011 zastavenie správneho konania Zastavenie SK JAVYS (vydané: 01/12/2011)
6/2011 schválenie požiadavky na kvalitu VZ Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/13/2011)
7/2011 schválenie dokumentácie systému kvality Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/13/2011)
8/2011 schválenie dokumentácie systému kvality Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/21/2011)
9/2011 schválenie dokumentácie systému kvality Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/13/2011)
10/2011 schválenie zmeny v dokumentácii systému kvality Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/13/2011)
11/2011 mení podmienku užívania stavby Stavebné konanie JAVYS (vydané: 01/14/2011)
12/2011 mení rozhodnutie úradu Iné JAVYS (vydané: 01/31/2011)
13/2011 vydanie súhlasu na realizáciu návrhu PZ Projektové zmeny EBO (vydané: 07/17/2011)
14/2011 prerušenie správneho konania Prerušenie SK JAVYS (vydané: 01/17/2011)
15/2011 schválenie dokumentácie systému kvality Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/20/2011)
16/2011 schválenie dokumentácie systému kvality Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 03/30/2011)
17/2011 vydáva povolenie č. 88/2011 Povolenie Ostatné (vydané: 01/20/2011)
18/2011 zastavenie správneho konania zastavenie SK EMO (vydané: 03/04/2011)
19/2011 schválenie požiadavky na kvalitu VZ Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/20/2011)
20/2011 schválenie zmeny Plánu fyzickej ochrany SE EBO Iné EBO (vydané: 01/24/2011)
21/2011 schválenie Plánu fyzickej ochrany pre RÚ RAO Iné JAVYS (vydané: 01/24/2011)
22/2011 schválenie realizácie zmeny Iné EBO (vydané: 01/24/2011)