<TABLE BGCOLOR="EFEFEF"WIDTH="100%" BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0>
<TR HEIGHT="30">
<TD ALIGN=LEFT NOWRAP>Predchádzajúce | Nasledujúce</TD><TD ALIGN=RIGHT NOWRAP></TD>
</TR>
</TABLE>
Ev. číslo Stručný obsah Typ Komu Dátum vydania
Show details for 20042004
Show details for 20052005
Show details for 20062006
Show details for 20072007
Show details for 20082008
Show details for 20092009
Hide details for 20102010
1/2010 schvaľuje dokumentáciu systému kvality Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/25/2010)
2/2010 vydáva súhlas na realizáciu zmien Prevádzka EBO (vydané: 01/08/2010)
3/2010 prerušuje správne konanie prerušenie správ. konania EMO 12 (vydané: 01/25/2010)
4/2010 prerušuje správne konanie prerušenie správ. konania SE, a.s. (vydané: 01/07/2010)
5/2010 vydáva povolenie na železničnú prepravu povolenie JAVYS, a.s. (vydané: 01/11/2010)
6/2010 schvaľuje dokumentáciu systému kvality Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/27/2010)
7/2010 schvaľuje dokumentáciu systému kvality Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/29/2010)
8/2010 schvaľuje dokumentáciu systému kvality Zaistenie akosti SE, a.s. (vydané: 01/18/2010)
9/2010 povolenie na nakladanie s jadrovými materiálmi mimo jadrového zariadenia č. 84/2010 povolenie Ostatné (vydané: 01/11/2010)
10/2010 vydáva súhlas na realizáciu zmeny Prevádzka EBO (vydané: 01/11/2010)
11/2010 vydáva súhlas Prevádzka JAVYS, a.s. (vydané: 01/11/2010)
12/2010 schvaľuje zmenu schválenej dokumentácie Prevádzka JAVYS, a.s. (vydané: 01/11/2010)
13/2010 schvaľuje zmenu schválenej dokumentácie Prevádzka JAVYS, a.s. (vydané: 01/11/2010)
14/2010 schvaľuje zmenu schválenej dokumentácie Prevádzka JAVYS, a.s. (vydané: 01/11/2010)
15/2010 schvaľuje zmenu schválenej dokumentácie Prevádzka JAVYS, a.s. (vydané: 01/11/2010)
16/2010 prerušuje a vyzýva prerušenie kolaudač. konania SE, a.s. (vydané: 01/26/2010)
17/2010 schvaľuje realizáciu zmeny schválenej dokumentácie Iné VUJE (vydané: 01/13/2010)
18/2010 schvaľuje program prípravy vybraných zamestnancov Iné VUJE (vydané: 01/13/2010)
19/2010 schvaľuje realizáciu zmeny Iné VUJE (vydané: 01/14/2010)
20/2010 schvaľuje realizáciu zmeny schválenej dokumentácie Iné VUJE (vydané: 01/15/2010)
21/2010 schvaľuje dokumentáciu systému kvality Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/27/2010)
22/2010 povoľuje predčasné užívanie stavby Stavebné konanie EMO 34 (vydané: 01/14/2010)
23/2010 mení v právoplatnom kolaudač.rozhodnutí Stavebné konanie EMO 34 (vydané: 01/18/2010)