<TABLE BGCOLOR="EFEFEF"WIDTH="100%" BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0>
<TR HEIGHT="30">
<TD ALIGN=LEFT NOWRAP>Predchádzajúce | Nasledujúce</TD><TD ALIGN=RIGHT NOWRAP></TD>
</TR>
</TABLE>
Ev. číslo Stručný obsah Typ Komu Dátum vydania
Show details for 20042004
Show details for 20052005
Show details for 20062006
Show details for 20072007
Show details for 20082008
Hide details for 20092009
1/2009 schvaľuje požiadavky na kvalitu - zmena programu kontrol TNR Zaistenie akosti EMO (vydané: 01/14/2009)
2/2009 vydáva súhlas na realizáciu projektových zmien:
č. 1.1925 – Regulácia teploty mazacieho oleja ENČ,
č. 2.1925 – Regulácia teploty mazacieho oleja ENČ,
pre 1. a 2. blok EMO.
Projektové zmeny EMO (vydané: 01/08/2009)
3/2009 povoľuje užívanie stavby Rekonštrukcia stáčacieho stanovišťa pre olejové hospodárstvo objekt č. 490 a vybudovanie havarijných nádrží pri obj. č. 510 Vonkajšie transformátory V-2 Stavebné konanie EBO (vydané: 01/12/2009)
4/2009 povoľuje užívanie stavby IPR EBO 805 – Zariadenie na vyberanie a transport sorbentov a kalov zo skladovacích nádrží JE V-2 do BSC Stavebné konanie EBO (vydané: 01/14/2009)
5/2009 ruší povolenie vydané R č.44//2005 Iné BABKAT, s.r.o. Košice (vydané: 01/09/2009)
6/2009 súhlas na realizáciu zmien v technologickom predpise Projektové zmeny JAVYS a.s. (vydané: 01/12/2009)
7/2009 schvaľuje dočasnú zmenu v prevádzkovom predpise 2 – LAP – 001 Limity a podmienky pre prevádzku 2. bloku JE V1 Prevádzka JAVYS a.s. (vydané: 01/12/2009)
8/2009 povoľuje užívanie stavby IPR 711/ÚM M11 Vzduchotechnika dozorní a priestorov SKR, ELE, 3. a 4. blok JE V-2 Stavebné konanie EBO (vydané: 01/14/2009)
9/2009 povoľuje užívanie stavby IPR 711/M09, DZM 2307/02 Technická voda dôležitá JE V-2 Stavebné konanie EBO (vydané: 01/15/2009)
10/2009 vydáva povolenie na vývoz 30 ks plánov telepermu XS na riadenie bezpečnostných systémov Iné AREVA NP Controls s.r.o. (vydané: 01/19/2009)
11/2009 sčasti odmieta žiadosť o poskytnutie informácií Iné Ing. Križan (vydané: 01/15/2009)
12/2009 nevyhovuje sčasti žiadosti o poskytnutie informácií Iné Ing. Križan (vydané: 01/15/2009)
13/2009 zastavuje správne konanie vo veci podaného odvolania proti rozhodnutiu Úradu jadrového dozoru SR č. 246/2008 Iné Eva Kováčechová, Banská Bystrica (vydané: 01/26/2009)
14/2009 nevyhovuje sčasti žiadosti o poskytnutie informácií Iné Ing. Križan (vydané: 01/15/2009)
15/2009 schvaľuje program prípravy vybraných zamestnancov Prevádzka SE, a.s. (vydané: 01/16/2009)
16/2009 prerušuje správne konanie vo veci schválenia zmeny schválenej dokumentácie Iné SE, a.s. (vydané: 01/16/2009)
17/2009 povolenie na prepravu 13 ks palivových článkov jadrového paliva Iné JAVYS (vydané: 01/27/2009)
18/2009 upúšťa od výkonu R č.321/2008 Iné JAVYS (vydané: 01/26/2009)
19/2009 povoľuje užívanie stavby IPR 711, ÚM R 02 10.30 Bezpečnostné systémy 3. a 4. blok,
DZM 2416/02 Systém ochrany reaktora A01 a ESFAS.
Stavebné konanie EBO (vydané: 01/27/2009)
20/2009 povoľuje užívanie stavby IPR 711/ÚM M10.01 DZM 2308/02 Prepúšťacie stanice do atmosféry (PSA)
na parovodoch parogenerátorov 3. a 4. blok.
Stavebné konanie EBO (vydané: 01/29/2009)
21/2009 povoľuje užívanie stavby IPR 711/M06, DZM 2306/02 Havarijný systém chladenia aktívnej zóny a odvod zvyškového tepla z aktívnej zóny (AZ) reaktora so zariadeniami PO (HSCHAZ a RHR). Stavebné konanie EBO (vydané: 01/30/2009)
22/2009 schvaľuje zmeny požiadaviek na kvalitu obsiahnuté v „Harmonograme prevádzkových kontrol vybraných zariadení veľkokapacitnej dekontaminačnej linky v obj. 34 JE A-1, a dekontaminačného uzla v OP – koridore v obj. 30 JE A-1 Zaistenie akosti JAVYS (vydané: 02/09/2009)
23/2009 povolenie na nakladanie s JM mimo JZ vo forme tieniacich krytov z OU Iné FORLIFE, n.o. (vydané: 01/28/2009)
24/2009 povolenie na nakladanie s JM mimo JZ vo forme tieniach krytov z OU Iné SES INSPEKT, s.r.o. (vydané: 01/28/2009)