<TABLE BGCOLOR="EFEFEF"WIDTH="100%" BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0>
<TR HEIGHT="30">
<TD ALIGN=LEFT NOWRAP>Predchádzajúce | Nasledujúce</TD><TD ALIGN=RIGHT NOWRAP></TD>
</TR>
</TABLE>
Ev. číslo Stručný obsah Typ Komu Dátum vydania
Show details for 20042004
Show details for 20052005
Show details for 20062006
Show details for 20072007
Hide details for 20082008
1/2008 Schvaľuje dočasnú zmenu v prevádzkovom predpise 2-LAP-001. Prevádzka JAVYS, a. s. (vydané: 01/14/2007)
2/2008 Výzva na doplnenie žiadosti a prerušenie konania na zmeny v prevádzkových predpisoch. Prevádzka JAVYS, a. s. (vydané: 01/10/2008)
3/2008 Schvaľuje požiadavky na kvalitu č. VJEA-1/RAO 3.4.3/PK/VUJE/07/N1. Zaistenie akosti JAVYS, a. s. (vydané: 01/08/2008)
4/2008 Výzva na doplnenie žiadosti a prerušenie konania. Projektové zmeny EMO 12 (vydané: 01/15/2008)
5/2008 Vydáva súhlas na realizáciu projektu zmeny jadrového zariadenia EUF 85700. Projektové zmeny JE V2 (vydané: 01/09/2008)
6/2008 Vydáva súhlas na realizáciu zmeny ovplyvňujúcej jadrovú bezpečnosť počas vyraďovania jadrového zariadenia JE A-1. Projektové zmeny JAVYS, a. s. (vydané: 01/09/2008)
7/2008 Výzva na doplnenie žiadosti a prerušenie konania na zmeny v prevádzkovom predpise. Prevádzka JE V2 (vydané: 01/11/2008)
8/2008 Vydáva súhlas na realizáciu zmeny ovplyvňujúcej bezpečnosť počas vyraďovania jadrového zariadenia JE A-1. Projektové zmeny JAVYS, a. s. (vydané: 01/10/2008)
9/2008 Prerušuje a vyzýva, aby svoju žiadosť doplnili. Iné JE V2 (vydané: 02/22/2008)
10/2008 Vydáva súhlas na realizáciu zmeny ovplyvňujúcej jadrovú bezpečnosť počas vyraďovania jadrového zariadenia JE A-1. Projektové zmeny JAVYS, a. s. (vydané: 01/14/2008)
11/2008 Schvaľuje zmeny dokumentácie systému kvality. Zaistenie akosti VUJE, a. s. (vydané: 01/21/2008)
12/2008 Prerušuje a vyzýva, aby odstránili nedostatky podania. Iné SE, a. s. (vydané: 01/18/2008)
13/2008 Vydáva povolenie na prepravu vyhoretého jadrového paliva. Iné JAVYS, a. s. (vydané: 01/14/2008)
14/2008 Ukladá pozastaviť nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi v jadrových zariadeniach. Iné JAVYS, a. s. (vydané: 01/14/2008)
15/2008 Povoľuje užívanie stavby MOD V-2 - IPR 711/V03, DZM 2338/02 p.č. 14. Iné JE V2 (vydané: 02/07/2008)
16/2008 Povoľuje užívanie stavby MOD V-2 - IPR 711/V03, DZM 2338/02 p.č. 15. Iné JE V2 (vydané: 02/07/2008)
17/2008 Povoľuje užívanie stavby Seizmické zodolnenie hlavného výrobného bloku JE V-2. Iné JE V2 (vydané: 02/07/2008)
18/2008 Vydáva súhlas na realizáciu projektu zmeny jadrového zariadenia DZM č. 2374.03/02. Projektové zmeny JE V2 (vydané: 01/21/2008)
19/2008 Výzva na doplnenie žiadosti a prerušenie konania na zmeny v prevádzkových predpisoch. Prevádzka EMO 12 (vydané: 01/21/2008)
20/2008 Povoľuje užívanie stavby IPR 711/V03, DZM 2338/02 p.č. 04. Iné JE V2 (vydané: 02/08/2008)
21/2008 Povoľuje užívanie stavby IPR 711/V03, DZM 2338/02 p.č. 05. Iné JE V2 (vydané: 02/08/2008)
22/2008 Povoľuje užívanie stavby IPR 711/V03, DZM 2338/02 p.č. 03. Iné JE V2 (vydané: 02/08/2008)
23/2008 Povoľuje užívanie stavby IPR 711/V03, DZM 2338/02 p.č. 08. Iné JE V2 (vydané: 02/08/2008)
24/2008 Vydáva súhlas na realizáciu zmeny v zozname vybraných zariadení. Projektové zmeny JE V2 (vydané: 01/22/2008)
25/2008 Vydáva súhlas na realizáciu zmeny DZM č. 2662/04. Projektové zmeny JE V2 (vydané: 01/22/2008)