<TABLE BGCOLOR="EFEFEF"WIDTH="100%" BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0>
<TR HEIGHT="30">
<TD ALIGN=LEFT NOWRAP>Predchádzajúce | Nasledujúce</TD><TD ALIGN=RIGHT NOWRAP></TD>
</TR>
</TABLE>
Ev. číslo Stručný obsah Typ Komu Dátum vydania
Show details for 20042004
Show details for 20052005
Show details for 20062006
Hide details for 20072007
1/2007 vydáva súhlas na realizáciu zmeny v zozname vybraných zariadení pre stavbu č.711 - 4. blok, DZM 2831/06 Iné JE V2 (vydané: 01/02/2007)
2/2007 vydáva súhlas na realizáciu zmien v prevádzkových predpisoch: 1-PHP-003, 1-PHP-004 Prevádzka JAVYS, a. s. (vydané: 01/04/2007)
3/2007 schvaľuje dočasnú zmenu v prevádzkovom predpise 4 - LAP - 001 Prevádzka JE V2 (vydané: 01/11/2007)
4/2007 schvaľuje program uvádzania jadrového zariadenia FS KRAO do prevádzky Iné JAVYS, a. s. (vydané: 01/05/2007)
5/2007 schvaľuje veľkosť oblasti ohrozenia jadrovým zariadením FS KRAO v lokalite Mochovce Iné JAVYS, a. s. (vydané: 01/08/2007)
6/2007 schvaľuje Vnútorný havarijný plán FS KRAO vydanie č. 1 Iné JAVYS, a. s. (vydané: 01/08/2007)
7/2007 vydáva povolenie na predčasné užívanie stavby jadrového zariadenia a vydáva povolenie na uvádzanie jadrového zariadenia FS KRAO. Iné JAVYS, a. s. (vydané: 02/16/2007)
8/2007 schvaľuje zmenu Plánu fyzickej ochrany SE - EMO súvisiacu s dobudovaním objektu FS KRAO Iné EMO (vydané: 01/09/2007)
9/2007 vydáva súhlas na realizáciu dokumentácie zmeny 2812/2006 a schvaľuje požiadavky na kvalitu v individuálnom programe Zaistenie akosti + Projektové zmeny JE V2 (vydané: 01/08/2007)
11/2007 schvaľuje hranice jadrového zariadenia FS KRAO uvedené v dokumente "Vymedzenie hraníc jadrového zariadenia". Iné JAVYS, a. s. (vydané: 01/09/2007)
12/2007 schvaľuje systém odbornej prípravy zamestnancov držiteľa povolenia Iné JAVYS, a. s. (vydané: 01/09/2007)
13/2007 posúdil program prípravy odbornej spôsobilých zamestnancov - periodická - teoretická Iné JAVYS, a. s. (vydané: 01/09/2007)
14/2007 posúdil program prípravy odborne spôsobilých zamestnancov - základná - stáž na jadrovom zariadení Iné JAVYS, a. s. (vydané: 01/09/2007)
15/2007 posúdil program prípravy odborne spôsobilých zamestnancov - základná - výcvik na pracovnom mieste Iné JAVYS, a. s. (vydané: 01/09/2007)
16/2007 posúdil program prípravy odborne spôsobilých zamestnancov - základná - stáž na jadrovom zariadení a výcvik na pracovnom mieste Iné JAVYS, a. s. (vydané: 01/10/2007)
17/2007 posúdil program prípravy odborne spôsobilých zamestnancov - základná - teoretická Iné VUJE, a. s. (vydané: 01/10/2007)
18/2007 posúdil program prípravy odborne spôsobilých zamestnancov - periodická - teoretická Iné VUJE, a. s. (vydané: 01/10/2007)
19/2007 posúdil program prípravy odborne spôsobilých zamestnancov - príprava na zmenu pracovnej funkcie - teoretická Iné VUJE, a. s. (vydané: 01/10/2007)
20/2007 schvaľuje požiadavky na kvalitu Zaistenie akosti EMO 12 (vydané: 01/10/2007)
21/2007 schvaľuje program prípravy vybraných zamestnancov - základná - stáž na JZ a výcvik na pracovnom mieste Iné JAVYS, a. s. (vydané: 01/15/2007)
22/2007 schvaľuje systém odbornej prípravy zamestnancov držiteľa povolenia Iné SE, a. s. (vydané: 01/17/2007)
24/2007 vydáva súhlas na realizáciu zmeny v zozname vybraných zariadení pre DZM č. 2463.03/02 Iné JE V2 (vydané: 01/12/2007)
25/2007 vydáva súhlas na realizáciu zmeny jadrového zariadenia podľa dokumentácie zmeny č. 2825.01/06 Iné JE V2 (vydané: 01/12/2007)
26/2007 schvaľuje požiadavky na kvalitu v dodatku č. 1 Zaistenie akosti JE V2 (vydané: 01/18/2007)
27/2007 schvaľuje program prípravy vybraných zamestnancov - periodická príprava - výcvik na RPS 1-2/2006 Iné VUJE, a. s. (vydané: 01/15/2007)
28/2007 schvaľuje program prípravy vybraných zamestnancov - príprava na zmenu pracovnej funkcie - výcvik na RPS 2006 Iné VUJE, a. s. (vydané: 01/15/2007)