<TABLE BGCOLOR="EFEFEF"WIDTH="100%" BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0>
<TR HEIGHT="30">
<TD ALIGN=LEFT NOWRAP>Predchádzajúce | Nasledujúce</TD><TD ALIGN=RIGHT NOWRAP></TD>
</TR>
</TABLE>
Ev. číslo Stručný obsah Typ Komu Dátum vydania
Show details for 20042004
Hide details for 20052005
1/2005 schvaľuje PK na "cirkulačnú odparku", "cyklonový separátor", "trubkový kondenzátor", "predohrievač nástreku", pre FS KRAO Zaistenie akosti EMO (vydané: 01/14/2005)
2/2005 schvaľuje dočasnú zmenu v LAP, bod 3.1.1.1 - zasunutie skupín regulačných kaziet na 25. kampaň - pre 2. blok Prevádzka JE V1 (vydané: 01/12/2005)
3/2005 súhlas na PZ č. 2492/2002 - "chladenie upchávok HCČ a nevratný únik" pre 4. blok Projektové zmeny JE V2 (vydané: 01/12/2005)
4/2005 súhlas na PZ č. 2366/02 - vzduchotechnika dozorní a priestorov SKR, ELE, 2. etapa, 4. blok Projektové zmeny JE V2 (vydané: 01/14/2005)
5/2005 vydáva súhlas na PZ č. 1.1039 "Výmena NT čerpadla koncentrátu bóru 1KDD60AP001" pre 1. blok Projektové zmeny EMO (vydané: 01/12/2005)
6/2005 vydáva súhlas na PZ č. 1.1040 "Výmena NT čerpadla koncentrátu bóru 1KDD20,40AP001" pre 1. blok Projektové zmeny EMO (vydané: 01/13/2005)
7/2005 vydáva súhlas na realizáciu PZ č. 1.1041 "Výmena NT čerpadla koncentrátu bóru 1KDD13AP001" pre 1. blok Projektové zmeny EMO (vydané: 01/14/2005)
8/2005 schvaľuje požiadavky na kvalitu v dokumente "Súhrnný program zabezpečovania kvality pre oblasť prevádzky a oblasť vyraďovania z prevádzky Q/2000", arch. č. AA7Q/2000/9333/2004,4 vyd. Zaistenie akosti EMO (vydané: 02/22/2005)
9/2005 vydáva súhlas na realizáciu PZ jadrového zariadenia s názvom DZM 2371.01/02 - Výmena úsekových rozvádzačov 0,4 kV, II. kat. ZN, 3. redundancia, 3. blok JE V2 Projektové zmeny JE V2 (vydané: 04/27/2005)
10/2005 vydáva súhlas na realizáciu PZ č. 2354/02 "Systém havarijného odplynenia PO" pre 4. blok Projektové zmeny JE V2 (vydané: 01/18/2005)
11/2005 súhlas na PZ č. 2599.1/2004 "Rozdelenie impulzného potrubia atmosferického vzduchu pre obvody merania tlaku a podtlaku SZB I.-III. a HO-Re I.-III. od obvodov vzduchotechniky v reaktorovni" - 4. blok Projektové zmeny JE V2 (vydané: 01/19/2005)
12/2005 schvaľuje PK na "Rozdelenie impulzného potrubia atmosferického vzduchu pre obvody merania tlaku a podtlaku SZB I.-III. a HO-Re I.-III. od obvodov vzduchotechniky v reaktorovni" - 4. blok Zaistenie akosti JE V2 (vydané: 01/20/2005)
13/2005 dočasná zmena "Plánu fyzickej ochrany" Prevádzka EMO (vydané: 01/20/2005)
14/2005 povolenie na prepravu čerstvých palivových kaziet na rok 2005 Prevádzka EMO (vydané: 01/20/2005)
15/2005 schvaľuje "Program prevádzkových kontrol zariadení MSVP SE-VYZ, č. HMG-02/MSVP, vydanie č.1" Prevádzka VYZ (vydané: 01/31/2005)
16/2005 udeľuje povolenie na opakovanú železničnú prepravu čerstvých palivových kaziet VVER-440 Prevádzka EBO (vydané: 02/11/2005)
17/2005 vydáva povolenie č. 57/2005 na nadobúdanie, používanie a skladovanie jadrových materiálov Prevádzka HYDROTRANZIT a.s. (vydané: 01/31/2005)
18/2005 schválenie IPZK A2 (a), Zmena č. 9 s platnosťou pre 1. a 2. blok - predĺženie životnosti vložených tyčí pohonov HRK Zaistenie akosti EMO (vydané: 01/26/2005)
19/2005 vydáva súhlas na realizáciu PZ č. 2324/02 - "Výmena akubatérií po uplynutí životnosti", II. etapa, 3. blok Projektové zmeny JE V2 (vydané: 01/26/2005)
20/2005 vydáva súhlas na realizáciu PZ č. 2325/02 - "Výmena akubatérií po uplynutí životnosti", II. etapa, 4. blok Projektové zmeny JE V2 (vydané: 01/26/2005)
21/2005 vydáva súhlas na realizáciu DZM č. 2469/02 "Inovácia zastaralých monitorov chemických parametrov"pre 3. blok JE V-2 Projektové zmeny JE V2 (vydané: 02/08/2005)
22/2005 vydáva súhlas na realizáciu PZ č. DZM 2470/02 "Inovácia zastaralých monitorov chemických parametrov pre 4. blok JE V-2" zo dňa 07.10.2004 Projektové zmeny JE V2 (vydané: 04/08/2005)
23/2005 súhlas na realizáciu DZM č. 2490/2002 "Armatúry na odvode organizovaných únikov HCČ", 4. blok JE V2 Projektové zmeny JE V2 (vydané: 02/03/2005)
24/2005 schvaľuje požiadavky na kvalitu v PK na: "prietočnú koncentračnú odparku, predohrievač, cyklón", "potrubné trasy PS 03,04,06", "nádrže PS 03,04,06" Zaistenie akosti VYZ (vydané: 02/08/2005)
25/2005 schvaľuje zmenu v zozname vybraných zariadení Veľkokapacitnej dekontaminačnej linky (VDL) o "Regeneračný a filtračný modul" zoznam VZ VYZ (vydané: 02/21/2005)
26/2005 upúšťa od uloženia sankcie porušenia limít a podmienok bezepčnej prevádzky na 3. bloku Iné JE V2 (vydané: 02/10/2005)
27/2005 schvaľuje zmenu v predpise 3 - LAP-001 "Limity a podmienky pre prevádzku 3. bloku EBO, 5. revízia, z 2/1998" a zmenu v predpise 4 - LAP-001 "Limity a podmienky pre prevádzku 4. bloku EBO, 5. vydanie, z 8/1988" č.: 3.8.6.1 Prevádzka JE V2 (vydané: 02/15/2005)
28/2005 schvaľuje zmenu v PP 1 - LAP-001 "Limity a podmienky pre prevádzku 1. bloku EBO, 7. vydanie, 11/2001" č.: 3.6.7.2.2 Prevádzka JE V1 (vydané: 02/18/2005)