<TABLE BGCOLOR="EFEFEF"WIDTH="100%" BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0>
<TR HEIGHT="30">
<TD ALIGN=LEFT NOWRAP>Predchádzajúce | Nasledujúce</TD><TD ALIGN=RIGHT NOWRAP></TD>
</TR>
</TABLE>
Ev. číslo Stručný obsah Typ Komu Dátum vydania
Show details for 20042004
Show details for 20052005
Show details for 20062006
Show details for 20072007
Show details for 20082008
Show details for 20092009
Show details for 20102010
Show details for 20112011
Show details for 20122012
Show details for 20132013
Show details for 20142014
Show details for 20152015
Show details for 20162016
Show details for 20172017
Hide details for 20182018
1/2018 vydanie súhlasu na realizáciu zmeny programov prípravy odborne spôsobilých zamestnancov Iné SE, a.s. (vydané: 01/08/2018)
2/2018 schválenie programu prípravy vybraných zamestnancov Prevádzka SE, a.s. (vydané: 01/08/2018)
3/2018 schválenie programu prípravy vybraných zamestnancov Prevádzka EMO 34 (vydané: 01/11/2018)
4/2018 schválenie zmeny dokumentácie systému kvality a požiadaviek na kvalitu VZ Zabezpečovanie kvality EMO 34 (vydané: 01/08/2018)
5/2018 vydanie súhlasu na realizáciu zmien v technolog. predpisoch Prevádzka EBO (vydané: 01/24/2018)
6/2018 schválenie realizácie zmeny programov prípravy vybraných zamestnancov Prevádzka VUJE (vydané: 01/12/2018)
7/2018 schválenie realizácie zmeny programov prípravy vybraných zamestnancov Prevádzka VUJE (vydané: 01/12/2018)
8/2018 vydanie súhlasu na realizáciu zmeny programov prípravy odborne spôsobilých zamestnancov Iné EMO (vydané: 03/19/2018)
9/2018 schválenie zmeny v dokumentácii systému kvality a súhlas na realizáciu Zabezpečovanie kvality EMO (vydané: 01/29/2018)
10/2018 schválenie dokumentácie systému kvality VZ Zabezpečovanie kvality JAVYS (vydané: 01/11/2018)
11/2018 rozhodnutie o nesprístupnení informácie sčasti Iné Ostatné (vydané: )
12/2018 vydanie súhlasu na realizáciu zmeny JB počas prevádzky JZ Prevádzka JAVYS (vydané: 01/15/2018)
13/2018 vydanie súhlasu na realizáciu zmien v technologickom predpise Prevádzka EMO (vydané: 01/24/2018)
14/2018 schválenie požiadavky na kvalitu VZ Zabezpečovanie kvality EMO 34 (vydané: 01/12/2018)
15/2018 vydanie súhlasu na realizáciu zmeny VZ a schválenie požiadavky na kvalitu VZ Zabezpečovanie kvality EMO (vydané: 01/18/2018)