<TABLE BGCOLOR="EFEFEF"WIDTH="100%" BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0>
<TR HEIGHT="30">
<TD ALIGN=LEFT NOWRAP>Predchádzajúce | Nasledujúce</TD><TD ALIGN=RIGHT NOWRAP></TD>
</TR>
</TABLE>
Ev. číslo Stručný obsah Typ Komu Dátum vydania
Show details for 20042004
Show details for 20052005
Show details for 20062006
Show details for 20072007
Show details for 20082008
Show details for 20092009
Show details for 20102010
Show details for 20112011
Show details for 20122012
Show details for 20132013
Show details for 20142014
Show details for 20152015
Show details for 20162016
Hide details for 20172017
1/2017 schválenie dokumentácie systému kvality VZ Zabezpečovanie kvality EMO 34 (vydané: 01/03/2017)
2/2017 vydanie súhlasu na realizáciu zmien VZ Zabezpečovanie kvality EMO 34 (vydané: 01/03/2017)
3/2017 schválenie požiadavky na kvalitu VZ Zabezpečovanie kvality EMO 34 (vydané: 01/05/2017)
4/2017 schválenie zmeny v dokumentácii systému kvality Zabezpečovanie kvality EMO 34 (vydané: 01/05/2017)
5/2017 schválenie dokumentácie systému kvality VZ a požiadavky na kvalitu VZ Zabezpečovanie kvality EMO 34 (vydané: 01/11/2017)
6/2017 prerušenie správneho konania Zabezpečovanie kvality EMO 34 (vydané: 01/09/2017)
7/2017 schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu VZ Zabezpečovanie kvality EMO 34 (vydané: 01/09/2017)
8/2017 schválenie zmeny dokumentácie systému kvality VZ Zabezpečovanie kvality JAVYS (vydané: 01/10/2017)
9/2017 mení rozhodnutie úradu č. 588/2015 Stavebné konanie JAVYS (vydané: 01/10/2017)
10/2017 mení rozhodnutie č. 950/2014 Stavebné konanie EBO (vydané: 01/23/2017)
11/2017 vydanie súhlasu na realizáciu zmeny na JZ Prevádzka EMO (vydané: 01/10/2017)
12/2017 mení sa lehota na odstránenie nedostatkov podania v správnomn konaní Iné Ostatné (vydané: 01/11/2017)
13/2017 zrušenie povolenia č. 131/2016 Povolenie Ostatné (vydané: 01/11/2017)
14/2017 vydanie povolenia č. 133/2017 Povolenie Ostatné (vydané: 01/19/2017)
15/2017 zrušenie povolenia č. 122/2014 Povolenie Ostatné (vydané: 01/19/2017)
16/2017 schválenie zmeny dokumentácie systému kvality a požiadavky na kvaliltu VZ Zabezpečovanie kvality EMO 34 (vydané: 01/11/2017)