<TABLE BGCOLOR="EFEFEF"WIDTH="100%" BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0>
<TR HEIGHT="30">
<TD ALIGN=LEFT NOWRAP>Predchádzajúce | Nasledujúce</TD><TD ALIGN=RIGHT NOWRAP></TD>
</TR>
</TABLE>
Ev. číslo Stručný obsah Typ Komu Dátum vydania
Show details for 20042004
Show details for 20052005
Show details for 20062006
Show details for 20072007
Show details for 20082008
Show details for 20092009
Show details for 20102010
Show details for 20112011
Show details for 20122012
Show details for 20132013
Show details for 20142014
Show details for 20152015
Hide details for 20162016
1/2016 prerušenie správneho konania Prerušenie SK EMO 34 (vydané: 01/04/2016)
2/2016 schválenie požiadavky na kvalitu VZ Zabezpečovanie kvality EMO 34 (vydané: 01/04/2016)
3/2016 schválenie zmeny dokumentácie systému kvality VZ Zabezpečovanie kvality EMO 34 (vydané: 01/13/2016)
4/2016 schválenie dokumentácie systému kvality VZ Zabezpečovanie kvality EMO 34 (vydané: 01/07/2016)
5/2016 schválenie zmeny dokumentácie systému kvality VZ Zabezpečovanie kvality EMO 34 (vydané: 01/11/2016)
6/2016 schválenie zmeny dokumentácie systému kvality VZ Zabezpečovanie kvality EMO 34 (vydané: 01/08/2016)
7/2016 schválenie dokumentácie systému kvality VZ Zabezpečovanie kvality EMO 34 (vydané: 01/07/2016)
8/2016 schválenie požiadaviyk na kvalitu VZ Zabezpečovanie kvality EMO 34 (vydané: 01/07/2016)
9/2016 schválenie požiadavky na kvalitu VZ Zabezpečovanie kvality EMO 34 (vydané: 01/08/2016)
10/2016 schválenie požiadaviek na kvalitu VZ Zabezpečovanie kvality EMO 34 (vydané: 01/05/2016)
11/2016 schválenie požiadavky na kvalitu VZ Zabezpečovanie kvality EMO 34 (vydané: 01/07/2016)
12/2016 mení termín splnenia podmienky Iné EBO (vydané: 01/14/2016)
13/2016 schválenie požiadavky na kvalitu VZ Zabezpečovanie kvality EMO 34 (vydané: 01/19/2016)
14/2016 schválenie požiadavky na kvalitu VZ Zabezpečovanie kvality EMO 34 (vydané: 01/08/2016)
15/2016 schválenie požiadavky na kvalitu VZ Zabezpečovanie kvality EMO 34 (vydané: 01/07/2016)
16/2016 schválenie požiadavky na kvalitu VZ Zabezpečovanie kvality EMO 34 (vydané: 01/12/2016)
17/2016 schválenie požiadavky na kvalitu VZ Zabezpečovanie kvality EMO 34 (vydané: 01/13/2015)