<TABLE BGCOLOR="EFEFEF"WIDTH="100%" BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0>
<TR HEIGHT="30">
<TD ALIGN=LEFT NOWRAP>Predchádzajúce | Nasledujúce</TD><TD ALIGN=RIGHT NOWRAP></TD>
</TR>
</TABLE>
Ev. číslo Stručný obsah Typ Komu Dátum vydania
Show details for 20042004
Show details for 20052005
Show details for 20062006
Show details for 20072007
Show details for 20082008
Show details for 20092009
Show details for 20102010
Show details for 20112011
Show details for 20122012
Show details for 20132013
Hide details for 20142014
1/2014 schválenie zmeny systému kvality Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/08/2014)
2/2014 schválenie dokumentácie systému kvality Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/28/2014)
3/2014 schválenie požiadavky na kvalitu VZ Zabezpečovanie kvality EMO 34 (vydané: 01/03/2014)
4/2014 schválenie požiadavky na kvalitu VZ Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/07/2014)
5/2014 schválenie požiadavky na kvalitu Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/08/2014)
6/2014 schválenie požiadavky na kvalitu Zabezpečovanie kvality EMO 34 (vydané: 01/14/2014)
7/2014 schválenie požiadavky na kvalitu VZ Zabezpečovanie kvality EMO 34 (vydané: 01/14/2014)
8/2014 schválenie požiadavky na kvalitu VZ Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/08/2014)
9/2014 schválenie požiadavky na kvalitu VZ Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/09/2014)
10/2014 schválenie požiadavky na kvalitu VZ Zabezpečovanie kvality EMO 34 (vydané: 01/09/2014)
11/2014 schválenie dokumentácie systému kvality VZ Zaistenie akosti EBO (vydané: 01/10/2014)
12/2014 schválenie programu prípravy Iné SE, a.s. (vydané: 01/09/2014)
13/2014 schválenie realizácie zmeny systému odbornej prípravy zamestnancov Iné SE, a.s. (vydané: 01/20/2014)
14/2014 schválenie programov prípravy vybraných zamestnancova Iné VUJE (vydané: 01/20/2014)
15/2014 schválenie požiadavky na kvalitu VZ Zabezpečovanie kvality EMO 34 (vydané: 01/15/2014)
16/2014 schválenie požiadavky na kvalitu VZ Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/10/2014)
17/2014 schválenie požiadavky na kvalitu VZ Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/10/2014)
18/2014 schválenie požiadavky na kvalitu VZ Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/13/2014)
19/2014 schválenie požiadavky na kvalitu VZ Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/10/2014)