<TABLE BGCOLOR="EFEFEF"WIDTH="100%" BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0>
<TR HEIGHT="30">
<TD ALIGN=LEFT NOWRAP>Predchádzajúce | Nasledujúce</TD><TD ALIGN=RIGHT NOWRAP></TD>
</TR>
</TABLE>
Ev. číslo Stručný obsah Typ Komu Dátum vydania
Show details for 20042004
Show details for 20052005
Show details for 20062006
Show details for 20072007
Show details for 20082008
Show details for 20092009
Show details for 20102010
Show details for 20112011
Show details for 20122012
Hide details for 20132013
1/2013 schválenie požiadaviek na kvalitu VZ Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/02/2013)
2/2013 schválenie dokumentácie systému kvality Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/04/2013)
3/2013 schválenie dokumentácie systému kvality Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/02/2013)
4/2013 schválenie dokumentácie systému kvality Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/03/2013)
5/2013 schválenie požiadavky na kvalitu VZ Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/03/2013)
6/2013 schválenie požiadaviek na kvalitu Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/04/2013)
7/2013 schválenie požiadaviek na kvalitu Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/03/2013)
8/2013 predĺženie lehoty na doplnenie podania Iné EMO 34 (vydané: 01/03/2013)
9/2013 predĺženie lehoty na doplnenie podania Iné EMO 34 (vydané: 01/04/2013)
10/2013 schválenie požiadaviek na kvalitu VZ Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/07/2013)
11/2013 schválenie dokumentácie systému kvality Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/07/2013)
12/2013 schválenie dokumentácie systému kvality Zaistenie akosti EBO (vydané: 01/08/2013)
13/2013 schválenie požiadaviek na kvalitu VZ Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/07/2013)
14/2013 schválenie požiadaviek na kvalitu Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/07/2013)
15/2013 schválenie požiadaviek na kvalitu VZ Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/08/2013)
16/2013 schválenie požiadaviek na kvalitu VZ Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/09/2013)
17/2013 schválenie požiadaviek na kvalitu VZ Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/10/2013)
18/2013 zastavenie správneho konania Zastavenie SK EMO 34 (vydané: 01/07/2013)
19/2013 schválenie dokumentácie systému kvality Zaistenie akosti EMO 34 (vydané: 01/09/2013)
20/2013 prerušenie správneho konania Prerušenie SK EMO 34 (vydané: 01/08/2013)