<TABLE BGCOLOR="EFEFEF"WIDTH="100%" BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0>
<TR HEIGHT="30">
<TD ALIGN=LEFT NOWRAP>Predchádzajúce | Nasledujúce</TD><TD ALIGN=RIGHT NOWRAP></TD>
</TR>
</TABLE>
Ev. číslo Stručný obsah Typ Komu Dátum vydania
Hide details for 20042004
1/2004 schvaľuje dva typy prepravného zariadenia Iné DIAMO s.p. (vydané: 02/12/2004)
2/2004 schvaľuje požiadavky na kvalitu Zaistenie akosti EBO (vydané: 01/05/2004)
3/2004 schvaľuje požiadavky na kvalitu Zaistenie akosti JE V2 (vydané: 01/07/2004)
4/2004 vydáva súhlas na realizáciu projektu a schvaľuje požiadavky na kvalitu Zaistenie akosti + Projektové zmeny EBO (vydané: 01/07/2004)
5/2004 schvaľuje požiadavky na kvalitu EBO (vydané: 01/07/2004)
6/2004 schvaľuje požiadavky na kvalitu Zaistenie akosti EMO (vydané: 01/07/2004)
42/2004 schvaľuje jednorázovú zmenu v prevádzkovom predpise Prevádzka EMO (vydané: 02/27/2004)
43/2004 schvaľuje zmeny v prevádzkovom predpise Prevádzka EMO (vydané: 02/13/2004)
44/2004 vydáva súhlas na zmeny počas prevádzky Projektové zmeny EBO (vydané: 02/25/2004)
53/2004 schvaľuje jednorázovú zmenu v prevádzkovom predpise Prevádzka EBO (vydané: 03/04/2004)
54/2004 schvaľuje dočasnú zmenu v prevádzkovom predpise Projektové zmeny EBO (vydané: 03/03/2004)
Show details for 20052005
Show details for 20062006
Show details for 20072007
Show details for 20082008
Show details for 20092009
Show details for 20102010
Show details for 20112011
Show details for 20122012
Show details for 20132013
Show details for 20142014
Show details for 20152015
Show details for 20162016
Show details for 20172017
Show details for 20182018