1. Podľa čísla rozhodnutia WEB
8. Podľa kľuč. slov
(untitled)
9.Riešenie podľa dátumu
a) Vydané v termíne
b) Vydané po termíne
c) Nezaradené
d) Bez dátumu začatia SK
(untitled)
(untitled)
(untitled)
(untitled)
Dnes je: 08/21/2018
Integrovaná vrstva AMISFramework Linking
Certifikované pre verzie R6 - R8.5 Domino/Notes