Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR


Rozhodnutia 2021


Na koniec | < 10 | > 10 Na začiatok

115/2021

Komu: EMO
Dátum vydania:
29.3.2021
Obsah:
schválenie zmeny dokumentácie systému kvality VZ a schválenie požiadaviek na kvalitu VZ

114/2021

Komu: VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Dátum vydania:
31.3.2021
Obsah:
prerušenie správneho konania

111/2021

Komu: EBO
Dátum vydania:
31.3.2021
Obsah:
vydáva súhlas na realizáciu zmien v technologických predpisoch

110/2021

Komu: VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Dátum vydania:
29.3.2021
Obsah:
prerušenie správneho konania

109/2021

Komu: VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Dátum vydania:
25.3.2021
Obsah:
vyhovuje podanému rozkladu proti rozhodnutiu 322/2020 a ruší rozhodnutie č. 322/2020 a zmenil rozhodnutie úradu č. 209/2019

108/2021

Komu: EBO
Dátum vydania:
24.3.2021
Obsah:
prerušenie správneho konania

107/2021

Komu: EBO
Dátum vydania:
24.3.2021
Obsah:
prerušenie správneho konania

103/2021

Komu: EMO
Dátum vydania:
23.3.2021
Obsah:
mení text v rozhodnutí č. 353/2020

102/2021

Komu: EMO
Dátum vydania:
25.3.2021
Obsah:
vydanie súhlasu na realizáciu PZ na JZ a schválenie zmemy dokumentácie systému kvality

101/2021

Komu: EMO
Dátum vydania:
20.4.2021
Obsah:
vydanie súhlasu na relizáciu PZ na JZ