Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR


Rozhodnutia 2020


Na koniec | < 10 | > 10 Na začiatok

279/2020

Komu: JAVYS
Dátum vydania:
5.10.2020
Obsah:
nové prejednanie a čiastočne vyhovuje rozkladu

275/2020

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
28.9.2020
Obsah:
schválenie požiadavky na kvalitu VZ

274/2020

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
29.9.2020
Obsah:
schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu VZ

273/2020

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
29.9.2020
Obsah:
schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu VZ

270/2020

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
25.9.2020
Obsah:
schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu VZ

269/2020

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
28.9.2020
Obsah:
prerušenie správneho konania

268/2020

Komu: EMO 12
Dátum vydania:
30.9.2020
Obsah:
schválenie zmeny dokumentácie systému kvality VZ

267/2020

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
25.9.2020
Obsah:
schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu VZ

266/2020

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
25.9.2020
Obsah:
schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu VZ

265/2020

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
23.9.2020
Obsah:
schválenie požiadavky na kvalitu VZ