Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR


Rozhodnutia 2020


Na koniec | < 10 | > 10 Na začiatok

227/2020

Komu: EMO
Dátum vydania:
28.7.2020
Obsah:
schválenie zmeny v prevádzkových predpisov LaP

224/2020

Komu: EMO
Dátum vydania:
23.7.2020
Obsah:
schválenie Plánu fyzickej ochrany SE-EMO

221/2020

Komu: JAVYS
Dátum vydania:
22.7.2020
Obsah:
schválenie prevádzkových predpisov - LaP

219/2020

Komu: EBO
Dátum vydania:
17.7.2020
Obsah:
prerušenie správneho konania

216/2020

Komu: EMO 12
Dátum vydania:
15.7.2020
Obsah:
prerušenie správneho konania

215/2020

Komu: JAVYS
Dátum vydania:
15.7.2020
Obsah:
zastavenie správneho konania

214/2020

Komu: EMO
Dátum vydania:
13.7.2020
Obsah:
schválenie zmeny dokumentácie systému kvality a zmeny požiadaviek na kvalitu VZ

213/2020

Komu: SE, a.s.
Dátum vydania:
17.7.2020
Obsah:
zastavenie správneho konania

212/2020

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
8.7.2020
Obsah:
prerušenie správneho konania

211/2020

Komu: EMO 12
Dátum vydania:
7.7.2020
Obsah:
vydanie súhlasu na realizáciu PZ na JZ