Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR


Rozhodnutia 2020


Na koniec | < 10 | > 10 Na začiatok

353/2020

Komu: SE, a.s.
Dátum vydania:
22.12.2020
Obsah:
povolenie predčasného užívania stavby

351/2020

Komu: JAVYS
Dátum vydania:
21.12.2020
Obsah:
schválenie dokumentácie systému kvality VZ

350/2020

Komu: JAVYS
Dátum vydania:
21.12.2020
Obsah:
schválenie prevádzkových predpisov LaP

347/2020

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
16.12.2020
Obsah:
zastavenie správneho konania

346/2020

Komu: SE, a.s.
Dátum vydania:
15.12.2020
Obsah:
vydanie súhlasu na realizáciu zmien v prevádzkových predpisoch

345/2020

Komu: JAVYS
Dátum vydania:
23.12.2020
Obsah:
vydáva povolenie na nakladanie s JM v JZ MSVP, VJP v JZ MSVP, RaO v JZ MSVP

344/2020

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
15.12.2020
Obsah:
schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu VZ

343/2020

Komu: EBO
Dátum vydania:
14.12.2020
Obsah:
schválenie zmeny dokumentácie systému kvality VZ

342/2020

Komu: JAVYS
Dátum vydania:
11.12.2020
Obsah:
prerušenie správneho konania

340/2020

Komu: EBO
Dátum vydania:
14.12.2020
Obsah:
vydanie súhlasu na realizáciu zmien vykonaných v prevádzkových predpisoch