Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR


Rozhodnutia 2019


Na koniec | < 10 | > 10 Na začiatok

352/2019

Komu: EBO
Dátum vydania:
9.10.2019
Obsah:
prerušenie správneho konania

351/2019

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
14.10.2019
Obsah:
prerušenie správneho konania

350/2019

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
9.10.2019
Obsah:
prerušenie správneho konania

349/2019

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
9.10.2019
Obsah:
prerušenie správneho konania

346/2019

Komu: EMO
Dátum vydania:
8.10.2019
Obsah:
prerušenie správneho konania

339/2019

Komu: EMO
Dátum vydania:
2.10.2019
Obsah:
prerušenie správneho konania

330/2019

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
27.9.2019
Obsah:
schválenie zmeny dokumentácie systému kvality a požiadaviek na kvalitu VZ

329/2019

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
24.9.2019
Obsah:
schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu VZ

328/2019

Komu: SE,a.s.
Dátum vydania:
25.9.2019
Obsah:
schválenie realizácie zmeny v organizačnej zmene

327/2019

Komu: SE, a.s.
Dátum vydania:
25.9.2019
Obsah:
schválenie realizácie zmeny v organizačnej zmene