Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR


Rozhodnutia 2019


Na koniec | < 10 | > 10 Na začiatok

484/2019

Komu: VUJE
Dátum vydania:
19.12.2019
Obsah:
schválenie programu prípravy vybraných zamestnancov

483/2019

Komu: EBO
Dátum vydania:
19.12.2019
Obsah:
vydanie súhlasu na realizáciu zmien v technologických predpisoch

482/2019

Komu: EMO
Dátum vydania:
19.12.2019
Obsah:
schválenie programu prípravy vybraných zamestnancov

481/2019

Komu: SE, a.s.
Dátum vydania:
8.1.2020
Obsah:
vydanie súhlasu na realizáciu zmeny programov prípravy

480/2019

Komu: EMO
Dátum vydania:
18.12.2019
Obsah:
prerušenie správneho konania

479/2019

Komu: EMO
Dátum vydania:
19.12.2019
Obsah:
prerušenie správneho konania

478/2019

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
18.12.2019
Obsah:
vydanie súhlasu na realizáciu zmien - Prevádzkové testy

477/2019

Komu: Ostatné
Dátum vydania:
17.12.2019
Obsah:
prerušenie správneho konania

476/2019

Komu: EMO
Dátum vydania:
19.12.2019
Obsah:
prerušenie správneho konania

475/2019

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
18.12.2019
Obsah:
schválenie dokumentácie systému kvality a požiadavky na kvalitu VZ