Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR


Rozhodnutia 2019


Na koniec | < 10 | > 10 Na začiatok

178/2019

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
6.6.2019
Obsah:
schválenie realizácie zmeny - Plán fyzickej ochrany

177/2019

Komu: SE,a.s.
Dátum vydania:
5.6.2019
Obsah:
prerušenie správneho konania

176/2019

Komu: JAVYS
Dátum vydania:
12.6.2019
Obsah:
povolenie - Stavba Oprimalizácia kapacít spaľovania RAO

175/2019

Komu: EBO
Dátum vydania:
7.6.2019
Obsah:
vydanie súhlasu na realizáciu zmien v TP

174/2019

Komu: EMO
Dátum vydania:
4.6.2019
Obsah:
vracia odobratý platný preukaz

173/2019

Komu: JAVYS
Dátum vydania:
4.6.2019
Obsah:
schválenie plánu fyzickej ochrany

172/2019

Komu: EBO
Dátum vydania:
5.6.2019
Obsah:
prerušenie správneho konania

170/2019

Komu: EMO
Dátum vydania:
24.5.2019
Obsah:
povolenie - predčasné užívanie stavby

169/2019

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
30.5.2019
Obsah:
schválenie zmeny dokumentácie systému kvality VZ

168/2019

Komu: EBO
Dátum vydania:
4.6.2019
Obsah:
vydanie súhlasu na realizáciu zmeny prevádzkového predpisu